مشاوره و طراحی


این مجموعه با همکاری مهندسین متخصص امکان مشاوره و طراحی سیستم های امنیتی و نظارتی تصویری را فراهم نموده است.

 • امکان سنجی و نیازسنجی اولیه
 • نقشه برداری میدانی
 • طراحی و ارائه طرح اولیه با بالاترین دقت
 • تغییر، اصلاح و تکمیل طرح با همکاری کارفرما
 • ارائه طرح نهایی بصورت فازبندی براساس نیاز و بودجه
 • تهیه اسناد مناقصه، مشاوره در راستای برگزاری مطلوب مناقصه و روند اجرای آن
 • نظارت بر روند اجرای استاندارد پروژه توسط مجری
 • تحویل پروژه از مجری
 • تنظیم اسناد مناقصه تعمیر و نگهداری
 • طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • مشاور و طراحی سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل
 • مشاور و طراحی سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
 • مشاور و طراحی سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
 • مشاور و طراحی سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان
 • مشاور و طراحی سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
 • مشاور و طراحی سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
 • مشاور و طراحی سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر
 • مشاور و طراحی سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 • مشاور و طراحی سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • مشاور و طراحی سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
 • مشاور و طراحی سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
 • مشاور و طراحی سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته کارخانه ارم بیشه (138 دستگاه دوربین IP)

شما می توانید درخواست خود را جهت بازدید از پروژه شخصی و یا ارگانی از طریق فرم بازدید و یا تماس با تلفن های زیر ثبت نمایید .

021-66382004-6