تصاویر پروژه بیمارستان محب یاس

نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته بیمارستان محب یاس،توسط کارگروه پارند سیستم