تصاویر پروژه بیمارستان رازی (فاز اول)

نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته بیمارستان رازی توسط کارگروه پارندسیستم
استفاده از 20 عدد دوربین دام تحت شبکه 5 مگاپیکسل 7545 پرکسیس
استفاده از 66 عدد دوربین دام تحت شبکه 2 مگاپیکسل 7227 پرکسیس
استفاده از 3 عدد دوربین بالت تحت شبکه 5 مگاپیکسل 9255 پرکسیس