تصاویر پروژه داروخانه 13 آبان

نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته داروخانه 13 آبان توسط کارگروه پارندسیستم

استفاده از 22 عدد دوربین دام تحت شبکه 5 مگاپیکسل 7545 پرکسیس
استفاده از 32 عدد دوربین دام تحت شبکه 2 مگاپیکسل 7227 پرکسیس
استفاده از 4 عدد دوربین بالت تحت شبکه 5 مگاپیکسل 6560 پرکسیس