تصاویر پروژه خوابگاه های کوی علوم پزشکی

نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته "مجتمع خوابگاه های کوی علوم پزشکی" توسط کارگروه پارند سیستم

یکی از خدمات شرکت فنی مهندسی پارندسیستم، اجرای پروژه های نصب و راه اندازی سیستم های مداربسته به کمک کارگروه اجرایی این مجموعه است.