تصاویر پروژه داروخانه بیمارستان بهارلو

نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته داروخانه بیمارستان بهارلو،توسط کارگروه پارند سیستم