تصاویر پروژه بیمارستان ایرانمهر

نصب و راه اندازی 251 عدد دوربین مداربسته پرکسیس جهت استفاده بیمارستان ایرانمهر،توسط کارگروه پارند سیستم