تصاویر پروژه بیمارستان کودکان حکیم

نصب و راه اندازی تعداد 275 عدد دوربین تحت شبکه به همراه اجرای شبکه اکتیو و پسیو و راه اندازی ویدئو وال