تصاویر پروژه نمایشگاه کتاب بین المللی مصلی

نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته ی نمایشگاه بین المللی کتاب 1403 مصلی توسط کار گروه پارند سیستم

نصب 420 دستگاه دوربین و اجرای آن
نصب 2.500 متر فیبر نوری
نصب 20.000 متر کابل شبکه
نصب 48 دستگاه سوییچ
مدت زمان اجرا 7 روز