نوع محصول

ویژگی ها
کابل ترکیبی کواکسیال مغزی 0/7

کابل ترکیبی کواکسیال مغزی 0/7


مشاهده مشخصات
کابل ترکیبی کواکسیال مغزی 0/6

کابل ترکیبی کواکسیال مغزی 0/6


مشاهده مشخصات
کابل تک کواکسیال مغزی 0/7

کابل تک کواکسیال مغزی 0/7


مشاهده مشخصات
کابل تک کواکسیال مغزی 0/6

کابل تک کواکسیال مغزی 0/6


مشاهده مشخصات
منبع تغذیه 12 ولت 5 آمپر

منبع تغذیه 12 ولت 5 آمپر


مشاهده مشخصات
منبع تغذیه  12 ولت 2 آمپر

منبع تغذیه 12 ولت 2 آمپر


مشاهده مشخصات
منبع تغذیه صنعتی 12 ولت 5 آمپر کیس کوچک

منبع تغذیه صنعتی 12 ولت 5 آمپر کیس کوچک


مشاهده مشخصات
منبع تغذیه صنعتی 12 ولت 10 آمپر کیس بزرگ

منبع تغذیه صنعتی 12 ولت 10 آمپر کیس بزرگ


مشاهده مشخصات
منبع تغذیه صنعتی 12 ولت 15 آمپر

منبع تغذیه صنعتی 12 ولت 15 آمپر


مشاهده مشخصات
منبع تغذیه صنعتی 12 ولت 20 آمپر

منبع تغذیه صنعتی 12 ولت 20 آمپر


مشاهده مشخصات
منبع تغذیه صنعتی 12 ولت 30 آمپر

منبع تغذیه صنعتی 12 ولت 30 آمپر


مشاهده مشخصات
PS-B223F

دوربین PS - B223F


مشاهده مشخصات
GX-D7258F

دوربین GX - D7258F


مشاهده مشخصات
GX-B5263F

دوربین GX - B5263F


مشاهده مشخصات
GX-B5262F

دوربین GX - B5262F


مشاهده مشخصات
GX-B5228F

دوربین GX - B5228F


مشاهده مشخصات
GX-B5229F

دوربین GX - B5229F


مشاهده مشخصات
PS-D7846F

دوربین PS - D7846F


مشاهده مشخصات
PS-B6864F

دوربین PS - B6864F


مشاهده مشخصات
PS-B6860F

دوربین PS - B6860F


مشاهده مشخصات
PS-D7536

دوربین PS - D7536


مشاهده مشخصات
PS-B7563

دوربین PS - B7563


مشاهده مشخصات
PS-B6560

دوربین PS - B6560


مشاهده مشخصات
PS-B6522F

دوربین PS - B6522F


مشاهده مشخصات
PS-D7227F

دوربین PS - D7227F


مشاهده مشخصات
PS-B6390F

دوربین PS - B6390F


مشاهده مشخصات
PS-B6367VF

دوربین PS - B6367VF


مشاهده مشخصات
PS-6329F

دوربین PS - 6329F


مشاهده مشخصات
PS-B6324F

دوربین PS - B6324F


مشاهده مشخصات
PS-B6263

دوربین PS - B6263


مشاهده مشخصات
PS-B6221

دوربین PS - B6221


مشاهده مشخصات
PS-B531

دوربین PS - B531


مشاهده مشخصات
PS-B522F

دوربین PS - B522F


مشاهده مشخصات
PS-B520F

دوربین PS - B520F


مشاهده مشخصات
PS-D251VF

دوربین PS - D251VF


مشاهده مشخصات
PS-D238F

دوربین PS - D238F


مشاهده مشخصات
PS-D236F

دوربین PS - D236F


مشاهده مشخصات
PS-B284F

دوربین PS - B284F


مشاهده مشخصات
PS-B296VF

دوربین PS - B296VF


مشاهده مشخصات
PS-B307F

دوربین PS - B307F


مشاهده مشخصات
PS-B282F

دوربین PS - B282F


مشاهده مشخصات
PS-B270F

دوربین PS - B270F


مشاهده مشخصات
PS-B264F

دوربین PS - B264F


مشاهده مشخصات
PS-262B

دوربین PS - 262B


مشاهده مشخصات
PS-B260F

دوربین PS - B260F


مشاهده مشخصات
PS-B229F

دوربین PS - B229F


مشاهده مشخصات
PS-B224F

دوربین PS - B224F


مشاهده مشخصات
PS-B222F

دوربین PS - B222F


مشاهده مشخصات
PS-B221F

دوربین PS - B221F


مشاهده مشخصات
PS - B220F

دوربین PS - B220F


مشاهده مشخصات

جهت دانلود فایل لیست محصولات پرکسیس به صفحه دانلود کاتالوگ مراجعه کنید.
برای دریافت لیست به روز قیمت همکاری، در واتساپ با شماره 09901445488 (واحد فروش پارندسیستم) در ارتباط باشید.
جهت اصالت سنجی محصولات پرکسیس خریداری شده، میتوانید از طریق صفحه اصالت کالا اقدام نمایید.